موسسه خیریه سلمان فارسی

Home / blog / موسسه خیریه سلمان فارسی

معرفی موسسه
موسسه خیریه سلمان فارسی فرامرزان به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی و با انگیزه وهدف کمک و یاری به خانواده های ایتام نیازمند و بی بضاعت منطقه و فرامنطقه از بدو تاسیس (سال۱۳۸۰هجری شمسی) فعالیت خود را باکسب مجوز رسمی از سازمان بهزیستی استان هرمزگان در روستای عالی احمدان از توابع بخش جناح شهرستان بستک آغاز نموده است . با بهره گیری از اهتمام و تلاشهای پیگیر دست اندر کاران آن،هیأت موسس ، هیأت امنا و اعضای هیئت مدیره و کمکها و حمایتهای بی دریغ مردم نیک اندیش وخیرین بزرگوار توانسته به عنوان یک نهاد موفق درارائه خدمات رسانی به ایتام ونیازمندان فعالیت گسترده خویش را دنبال نماید. موسسسه از ابتدای تاسیس تا کنون حدود ۱۰۲۰۰ نفر ایتام ونیازمند را تحت پوشش داشته که با خود کفائی خانواده و بلوغ فرزندان،مددجویان قدیمی از تحت پوشش خارج و نیازمندان جدید جایگزین شده اند و هم اینک تعداد ۱۳۵۳نفر مشمول خدمات فرهنگی و اقتصادی و حمایتی می باشند.ازدیگر افتخارات موسسه اجرای سنت حسنه قربانی و توزیع اقلام افطاری ، برگزاری کلاس های آموزشی باهمکاری سازمان فنی وحرفه ای ، مشارکت در کارهای عمرانی و زیربنایی روستاهها از جمله کمک به طرح آبرسانی وبرق درروستاهها ، مشارکت در ساخت مراکز بهداشتی ودرمانی ، ساخت مدارس و مشارکت در تجهیزنمودن مدارس؛ مشارکت درساخت منزل مسکونی مددجویان و …. بوده که خود منشاء خدمات و برکات فراوان برای استان هرمزگان
وحتی شهرستان های استان همجوار گردیده است.

Leave a Comment